Logo - Administració de Finques - Leitmotiv

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSIICE),  Teresa Maria Llevat Bonet amb CIF 39932347T i domicili social a C/ Viladomat 15, 43840 Salou ( Tarragona) i adreça electrònica info@leitmotivassessora.com, manifesta que són de la seva  propietat: 

– el domini  www.leitmotivassessora.com  

– la pàgina a la següent xarxa social: 

Instagram: https://www.instagram.com/leitmotivassessora/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D 

Que Teresa Maria Llevat Bonet consta com a Advocada col·legiada n. 1058 ICA Reus i Administradora de finques col. 796 COAF Tarragona.  

Teresa Maria Llevat Bonet no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació que aparegui a les seves pàgines web o presència online a les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts a la llei, Teresa Maria Llevat Bonet  no assumeix cap responsabilitat per la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet. 

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet i xarxes socials  de Teresa Maria Llevat Bonet estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. 

Les pàgines d’Internet i xarxes socials  de Teresa Maria Llevat Bonet poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Teresa Maria Llevat Bonet  o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Teresa Maria Llevat Bonet.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

XARXES SOCIALS

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb Teresa Maria Llevat Bonet i que accepti la relació amb la nostra xarxa social.  Si així s’executa, Teresa Maria Llevat Bonet tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació a concursos i sortejos.   Si l’usuari no desitja que Teresa Maria Llevat Bonet pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-se amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari a Teresa Maria Llevat Bonet. 

Les actuacions que realitzi Teresa Maria Llevat Bonet podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social es un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de Teresa Maria Llevat Bonet quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest mitjans online. 

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades a la xarxa social de referència  en el moment oportú,  i  amb la seva participació,  implicarà que l’usuari ha acceptat les mateixes.

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin a les xarxes socials estaran sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància als drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents enllaços: 

Instagram: https://help.instagram.com/

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin tractades sota la responsabilitat de Teresa Maria Llevat Bonet i domicili a C/ Viladomat 15, 43840 Salou ( Tarragona):

-Formulari  de Contacte:  Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva  petició i poder-li donar resposta, essent la prestació d’aquest servei el motiu que ens legitima tractar les seves dades. Aquestes dades seran conservades fins que es resolgui la petició i no seran transmeses a tercers. 

-Si son tractades a les nostres xarxes socials, d’acord amb el detallat anteriorment, aquestes seran tractades amb la finalitat de gestionar aquella informació i dades obtingudes de la interacció  dels usuaris de les xarxes socials amb aquests perfils/pàgina. Aquestes dades seran tractades d’acord a l’interès legítim d’aquesta empresa i seran conservades sempre que es mantingui l’interès legítim que va permetre el seu tractament. 

-Si son recollides a través de l’ús de les cookies analítiques que prèviament ha acceptat a l’ accedir al nostre lloc, seran emprades amb les finalitats d’anàlisis especificades a la política de  cookies del lloc web. Les seves dades seran subjecte de transferències internacionals  amb els Estats Units i conservades durant el temps que sigui necessari per aconseguir la finalitat. 

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat,  si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos: 

 Aquestes peticions caldrà que es facin a Pl. Morlius 6, 43201 Reus (Tarragona) o a info@leitmotivassessora.com

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 Aquesta web és propietat de Teresa Maria Llevat Bonet. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, les seves pàgines, la seva presència a xarxes socials, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços  (“hipervincles”) establerts des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme dependent, són propietat exclusiva d’aquesta llevat que expressament s’estableixi  uns altra cosa. Totes les denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualssevol producte o servei oferts i reflectits en aquest lloc web, són marques comercials degudament registrades per Teresa Maria Llevat Bonet les seves subsidiàries  i/o dominades o per tercers. 

Qualsevol ús indegut del mateix per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques comercials de tercers es destaquen convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de Teresa Maria Llevat Bonet   l’ús que l’usuari pugui portar a terme referent a aquest respecte, essent l’única responsabilitat sobre la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o eliminar la informació, contingut o advertències d’aquest lloc web sense l’ autorització prèvia per escrit de Teresa Maria Llevat Bonet.  

Teresa Maria Llevat Bonet no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del mitjà en el qual es grava el software. Teresa Maria Llevat Bonet  posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu idioma o un altre codi o idioma.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, pogués correspondre-li.

Ves al contingut